препоръки


Препоръки за правилна употреба

- Не упражнявайте никакъв труд - лек, домакински или друга работа с бижутата по вас. Това може да доведе до деформации

- Не носете бижутата едно до друго или едно върху друго.

- Пазете бижутата от прекомерни нагрявания, от волни или неволни почуквания, подръпвания и търкания, от удар по твърди

повърхности, ъгли, стени врати, дръжки и др.

- Сваляйте бижутата преди лягане, събличане, обличане, миене на или къпане, както и при слагане на ръкавици от съображение за сигурност.

-Съхранявайте бижутата в твърда, облицовка с мека тъкан кутия или увити в мек плат поотделно.

- Почиствайте с четка за зъби и малко препарат за домакински съдове.